Chơn Thiện Toàn Tập

Chơn Thiện Toàn Tập

By Kieu Van Nguyen

  • Category: Book
  • Release Date: 2019-01-11
  • Current Version: 1.6
  • Adult Rating: 4+
  • File Size: 21.93 MB
  • Developer: Kieu Van Nguyen
  • Compatibility: Requires iOS 12.0 or later.

Description

Toàn Bộ Sách của Hoà thượng Thích Chơn Thiện. Chúng tôi sẽ sưu tập lại để phổ biến chung cho những ai muốn tìm hiểu về con đường tu tập theo đạo giải thoát giác ngộ.Đồng thời, những pháp âm vẫn còn lưu giữ cho đến hôm nay. Hy vọng sẽ giúp cho những ai đang nổ lực tu học theo lời dạy của đức Thế Tôn.

Screenshots

keyboard_arrow_up