Gia Dinh Phat Tu

Gia Dinh Phat Tu

By Kieu Van Nguyen

  • Category: Education
  • Release Date: 2019-02-06
  • Current Version: 1.0
  • Adult Rating: 4+
  • File Size: 72.68 MB
  • Developer: Kieu Van Nguyen
  • Compatibility: Requires iOS 11.0 or later.

Description

Tài Liệu Sinh hoạt, Tu học của Gia Đình Phật Tử. Giới thiệu những nét cơ bản của những người con Phật sinh hoạt trong môi trường lành mạnh, nhằm đào tạo những con người có ích cho xã hội

Screenshots

keyboard_arrow_up