Chùa Pháp Vân

Chùa Pháp Vân

By Kieu Van Nguyen

  • Category: Education
  • Release Date: 2019-02-25
  • Current Version: 1.0
  • Adult Rating: 4+
  • File Size: 14.55 MB
  • Developer: Kieu Van Nguyen
  • Compatibility: Requires iOS 10.0 or later.

Description

Chùa Pháp Vân tại Ontario , Canada. Nơi sinh hoạt văn hoá Phật giáo cho toàn thể quần chúng, những ai muốn tìm hiểu về con đường tu tập và giác ngộ của đức Phật. Cũng là nơi sinh hoạt bảo tồn văn hoá, phong tục, tôn giáo của người con dân nước Việt tại thành phố này cũng như tại các vùng lân cận và toàn thể Phật tử tại Canada. Với mong muốn góp phần duy trì và bảo vệ nền văn hoá , phong tục của Việt Nam tại đất nước Canada. Nơi đã giúp đỡ cho những người con dân nước Việt xa quê hương.

Screenshots

keyboard_arrow_up