Chua Viet Nam

Chua Viet Nam

By Kieu Van Nguyen

  • Category: Education
  • Release Date: 2019-03-05
  • Current Version: 1.1
  • Adult Rating: 4+
  • File Size: 13.59 MB
  • Developer: Kieu Van Nguyen
  • Compatibility: Requires iOS 11.0 or later.

Description

Trung Tâm Phật Giáo - Chùa Việt Nam tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Nơi sinh hoạt văn hóa Phật giáo Việt Nam và nơi phát huy , gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Tại đây, còn có lớp Việt ngữ dành cho những em sinh ra tại đất nước Hoa Kỳ muốn tìm hiểu và học hỏi về ngôn ngữ và văn hóa của dân tộc . Đồng thời, còn có Gia Đình Phật Tử Huyền Quang; một trung tâm đào tạo thanh thiếu niên trở thành những người con ngoan, lễ phép biết tu tập theo con đường mà đức Phật đã chỉ dạy. Ngoài ra, Trung tâm còn đáp ứng nhu cầu về tâm linh và hướng dẫn cho mọi người tu tập tìm về cuộc sống an lạc.

Screenshots

keyboard_arrow_up