Toàn Tập Thích Chơn Thiện

Toàn Tập Thích Chơn Thiện

By Kieu Van Nguyen

  • Category: Book
  • Release Date: 2019-04-28
  • Current Version: 1.0
  • Adult Rating: 4+
  • File Size: 21.09 MB
  • Developer: Kieu Van Nguyen
  • Compatibility: Requires iOS 9.3 or later.

Description

Toàn Bộ Sách của Hoà thượng Thích Chơn Thiện. Chúng tôi sẽ sưu tập lại để phổ biến chung cho những ai muốn tìm hiểu về con đường tu tập theo đạo giải thoát giác ngộ. Đồng thời, những pháp âm của Thầy vẫn còn lưu giữ cho đến hôm nay. Hy vọng sẽ giúp cho những ai muốn đi tìm an lac hạnh phúc trong bước đường tu tập.

Screenshots

keyboard_arrow_up