Kyzpro

Kyzpro

By Mobifone Plus JSC

  • Category: Utilities
  • Release Date: 2019-12-03
  • Current Version: 4.4.2
  • Adult Rating: 4+
  • File Size: 57.97 MB
  • Developer: Mobifone Plus JSC
  • Compatibility: Requires iOS 10.0 or later.

Description

Kyzpro sẽ giúp các bậc phụ huynh quản lý truy cập internet của trẻ 1 qua cả Wifi và 3G/4G cách dễ dàng, đồng thời đem đến cha mẹ một giải pháp giáo dục và bảo vệ con trẻ toàn diện nhất với những tính năng tuyệt với như sau: - Quản lý truy cập internet - Lọc nội dung Youtube theo lứa tuổi - Quản lý truy cập mạng xã hội - Đặt thời gian biểu cho việc truy cập - Chặn hoặc đặt thời gian biểu chơi trò chơi trực tuyến - Chặn các trang web và ứng dụng không phù hợp - Định vị thiết bị di động Điểu khoản - Điều kiện: Vui lòng truy cập https://kyzpro.vn/chinh-sach/dieu-khoan-dieu-kien/ Hoặc https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/dev/stdeula/

Screenshots

keyboard_arrow_up