NextCRM Call

NextCRM Call

By NEXTVISION JOINT STOCK COMPANY

Description

NextCRM Call là phân hệ của quản lý cuộc gọi, các thông tin phục vụ cho sales và telesales

Screenshots

keyboard_arrow_up