NextCRM bán hàng

NextCRM bán hàng

By NEXTVISION JOINT STOCK COMPANY

  • Category: Business
  • Release Date: 2022-01-27
  • Current Version: 2.0.1
  • Adult Rating: 4+
  • File Size: 37.04 MB
  • Developer: NEXTVISION JOINT STOCK COMPANY
  • Compatibility: Requires iOS 12.1 or later.

Description

NextCRM bán hàng là phân hệ quản lý kinh doanh, lên đơn bán hàng, quản lý khách hàng, đầu mối, bao gồm cả NextApp Bán hàng

Screenshots

keyboard_arrow_up