NextCRM Booking

NextCRM Booking

By NEXTVISION JOINT STOCK COMPANY

Description

Tiêu đề dài: NextCRM Booking là ứng dụng đặt lịch trực tuyến và bán hàng. Hội viên sau khi ký và đăng nhập tài khoản trên ứng dụng. Hội viên sẽ Chọn địa điểm, thời gian giờ tập trong tuần và huấn luyện viên, các HLV sẽ đến tập luyện cùng bạn, mọi lúc, mọi nơi! Chức năng đặt lịch tập 1. Hội viên chọn địa điểm lịch tập 2. Hội viên chọn khóa dịch vụ 3. Chọn ngày giờ tập trong tuần 4. Chọn huấn luyện viên 5. Đặt lịch thành công 6. Đổi lịch tập 7. Xóa lịch tập 8. Shop mua hàng

Screenshots

keyboard_arrow_up